West 6700+
certifikovaná limitní jednotka formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)
West 6700+ je certifikovaná programovatelná bezpečnostní limitní jednotka, která nahrazuje předchozí model 6700. Má funkci blokování - aby proces mohl dále pokračovat, musí se limitní výstup resetovat. Kromě své základní funkce - odpojení zařízení při překročení bezpečné hranice - nabízí ještě další možnosti: až dva alarmové nebo signalizační výstupy, přenos měřené nebo limitní hodnoty proudovým nebo napěťovým signálem, digitální komunikaci RS485, nebo zdroj napětí pro měřicí převodník. West 6700+ má univerzální měřicí vstup (termočlánky, Pt100, proudové a napěťové rozsahy), fixní reléový limitní výstup a tři pozice pro vložení zásuvných modulů. Zásuvné moduly jsou pro řadu Plus společné. Každý přístroj je vybaven paticí sériové komunikační linky pro připojení k počítači.


foto: West Instruments
 • modulová konstrukce
 • automatická detekce instalovaných modulů
 • univerzální vstup
 • digitální vstup pro dálkové odblokování výstupu
 • limitní reléový výstup 5 A/240 Vst
 • přídavné alarmové nebo signalizační výstupy
 • přenos měřené nebo limitní hodnoty
 • napájecí zdroj pro převodník
 • krytí čelního panelu IP66
 • komunikační port RS485
 • konfigurace pomocí počítače


další možnosti

West 6700+ může hlídat překročení limitní hodnoty shora i zdola.
Je optimalizovaný pro snadné a efektivní používání s důrazem na bezpečnost procesu. Limitní a signalizační výstup může být resetovaný místně (z klávesnice) nebo dálkově (pomocí digitálního vstupu). Limitní výstup však může být resetován až po návratu procesu do bezpečných hodnot. Naproti tomu signalizační výstup lze resetovat kdykoliv. Obsluha má k dispozici údaje o mezní hodnotě, které bylo dosaženo, a o času, který uplynul od překročení limitní hodnoty.


dokumentace
West6700Plus_TechnickaSpecifikace.pdf    260.44 KB
 katalogový list, 2 strany, česky
easytherm_MaR_West_Plus_14_0_1.pdf    620.32 KB
 katalogový list řady West Plus, 18 stran, česky
P4700-P8700-P6700-Concise-Manual-English.pdf    313.51 KB
 stručný návod, 2 strany, anglicky

Podrobný návod West Plus, 177 stran, anglicky
http://www.west-cs.com/assets/Manuals/59305-7-West-Plus-Series-Full-Manual-English.pdf

Konfigurační Software řady West Plus
http://www.west-cs.com/assets/Software/West-FTP-Configurator-4.12.zip

2020/12/03 © easytherm.cz s.r.o.